Article 22113

Title of the article

SUBSTANTIAL AND TECHNOLOGICAL CHARACTERISTICS OF FOREIGN LANGUAGE STUDIES
IN A TECHNICAL UNIVERSITY 

Authors

Varnikova Ol'ga Vasil'evna,  Candidate of pedagogical sciences, professor, sub-department of foreign languages, Penza State Technological Academy (Penza, 1a Baydukova passage), wolga0106@gmail.com

Index UDK

811+159.9:378

Abstract

The article analyzes foreign languages training in the multi-level system of higher education. The author concludes about the peculiarities during the study of the foreign languages in a technical institute of higher education in the process of professional competence formation.

Key words

foreign languages training, multi-level system of higher education, foreign language, technical institute of higher education, professional competence.

Download PDF
References

1. Fonarev, A. R. Psikhologiya stanovleniya lichnosti professionala : ucheb. posobie / A. R. Fonarev. – M. : Izd-vo Mosk. psikh.-sots. in-ta, 2005. – 240 s.
2. Lerner, I. Ya. O sootnoshenii obshchedidakticheskikh i chastnopredmetnykh metodakh obucheniya / I. Ya. Lerner // Novye issledovaniya v pedagogicheskikh naukakh. – 1978. – № 2.
3. Zhuravlev, I. K. Didakticheskie osnovy postroeniya uchebnogo predmeta obshcheobrazovatel'noy
shkoly : dis. … d-ra ped. nauk / Zhuravlev I. K. – M., 1990.
4. Derkach, A. A. Akmeologiya: puti dostizheniya vershin professionalizma / A. A. Derkach, N. V. Kuz'mina. – M. : RGAS, 1993. – 228 s.

 

Дата создания: 08.10.2014 17:23
Дата обновления: 14.10.2014 12:58